Onafhankelijke dienstverlening

Hypotheektalent B.V. is absoluut niet afhankelijk van een bank of verzekeringsmaatschappij. Geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft aandelen in ons bedrijf. Alle rente- en premiebetalingen worden direct bij onze cliënten geïncasseerd door de desbetreffende banken en verzekeraars, zodat wij alleen een positieve rekening-courant verhouding met hen hebben. Omzet- en productie-eisen van banken of verzekeraars klinken ons vreemd in de oren. Alles wat onze onafhankelijkheid en objectiviteit in gevaar kan brengen, wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zal tijdens de advisering bij constatering worden gemeld aan klanten. De liquiditeitspositie van Hypotheektalent B.V. is dusdanig dat de benodigde investeringen en groei van het bedrijf vanuit de eigen middelen kunnen worden betaald.

Hypotheektalent B.V. doet als partner in business onder andere zaken met de onderstaande banken en verzekeringsmaatschappijen:

ABN AMRO Bank
ABP Hypotheken (sinds 1 april 2002 Obvion Hypotheken)
Aegon
Alkmaar Hypotheken
AMEV
Argenta
ASR Bank
Avero Achmea
Bank of Scotland
BLG Hypotheken
Bouwfonds Hypotheken
Erasmus Verzekeringen
Falcon Hypotheken
Generali
GMAC Hypotheken
Goudse Verzekeringen
Holland Woningfinanciering
Hyplnvest
Hypotrust
ING Bank
MNF Bank Hypotheken
Nationale Nederlanden
N.V. Bank voor de Bouwnijverheid
Obvion N.V.
Postbank
Rabobank
Reaal Verzekeringen
Regio Bank
Rijnlandse Hypotheekbank B.V.
SNS Bank
Stad Rotterdam Verzekeringen
UCB Hypotheken
Welke Financiele Diensten
Westland/Utrecht Hypotheekbank
Woonfonds Hypotheken
Zwitserleven

 

© 2009 Hypotheek talent | design: komplot.com